Rêu

             (bài cuối cho rêu)

Thử phác họa một chân dung
Rêu
Mái ngói, thềm hoang, vách đá, trái tim
Rêu
Cắt chân trời phết màu
Rêu
Nặn vạt mây tô sắc
Rêu
Khung vẽ là tiền sử quá khứ
Rêu
Hun hút như những hang động đau thương
Rêu
Lót ổ cho tình yêu chết đuối
Rêu
Dưới đáy hồ thăm thẳm thời gian
Rêu
Nơi không gian dường vô cùng
Rêu
Nơi huyễn hoặc hư ảo bóng tối
Rêu
Và chân dung chỉ là một thứ phác họa lập dị
Rêu. 
 

 (Escondido, 01/07/2010)

PHẠM HỒNG ÂN

Advertisements